Bộ VHTTDL có đề xuất thực hiện dự án hỗ trợ xây dựng làng

Nổi bật 25/3/2015 | 11:47 PM 25/3/2015 | 11:47 PM 25/3/2015 | 11:47 PM 25/3/2015 | 11:47 PM 25/3/2015 | 11:47 PM.

Bộ VHTTDL trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực du lịch

·Thứ ba.

Ngày 25 tháng 8 năm 2020 | 8:15 Bộ VHTTDL nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh

thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Lào Cai, Hải Phòng, Kiên Giang, Hà Nội theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020 của Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến.
Báo Du lịch trích đăng nội dung trả lời kiến nghị cử tri các tỉnh, .

Thành của Bộ VHTTDL liên quan đến lĩnh vực du lịch.*Nội dung kiến nghị của cử tri Tp

Hồ Chí Minh: Cần có những hướng dẫn cụ thể hoặc hủy bỏ các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận hạng sao và tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm có liên quan.
Nhà thờ Đức Bà (ảnh minh họa)Bộ trưởng Bộ VHTTDL trả lời về nội dung kiến nghị của cử tri như sau:Việc hướng dẫn áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề được Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định cụ thể tại các Điều 21, 25 và Điều 7 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; khoản 14 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.
Từ khi Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành đến nay, ngành VHTTDL thường xuyên tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính thông qua chương trình hội nghị tập huấn và các kênh thông tin đại chúng để việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện đúng quy định pháp luật.
Hình thức xử phạt tước quyền sử dụng quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch và giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định tại Khoản 15 Điều 7 và Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch là hình thức xử phạt bổ sung, không quy định là hình thức xử phạt chính.
Đây là một trong những biện pháp được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề, nhằm nâng cao sự tuân thủ pháp luật.
Do đó hình thức xử phạt bổ sung này cần được duy trì và thực hiện nghiêm túc.* Nội dung kiến nghị của cử tri Lào Cai: Ngày 26/9/2016.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Sa Pa

tỉnh Lào Cai đến năm 2030.
Đề nghị quan tâm, bố trí nguồn lực, tăng cường đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất du lịch và có cơ chế đặc thù, trong đó ưu tiên một số nội dung: Cho phép thành lập BQL Khu du lịch quốc gia Sa Pa theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh (đơn vị cấp tỉnh) trong khi chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể của Chính phủ; Đầu tư kết cấu hạ tầng; Tập trung nâng cấp hệ thống giao thông kết nối từ thị trấn Sa Pa đi các tuyến, điểm du lịch chính của huyện; Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống nước sinh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển của Khu du lịch; Xây dựng 06 làng du lịch văn hóa cộng đồng tại Sa Pa, Bát Xát nhằm phát triển và trải nghiệm các loại hình văn hóa, trình diễn nghệ thuật dân gian, tìm hiểu lịch sử, phong tục tập quán, tinh hoa ẩm thực, trang phục, kiến trúc, lối sống.
Của 06 dân tộc Mông, Dao, Tày, Giáy, .

Xa Phó (Sa Pa) và Hà Nhì (Bát Xát)

Phong cảnh suối Vàng (Sa Pa)Bộ trưởng Bộ VHTTDL trả lời về nội dung kiến nghị của cử tri như sau: Về đề nghị cho phép thành lập BQL Khu du lịch quốc gia Sa Pa theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh: Căn cứ Khoản 2 Điều 29 Luật Du lịch năm 2017, Chính phủ quy định mô hình BQL khu du lịch quốc gia.
Hiện nay, Bộ VHTTDL đang phối hợp với Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Chính phủ quy định về mô hình Ban quản lý Khu du lịch quốc gia.
Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu thực tế cần thiết thành lập cơ quan quản lý Khu du lịch quốc gia, UBND tỉnh Lào Cai có thể lựa chọn mô hình phù hợp với tình hình địa phương để quản lý Khu du lịch quốc gia đảm bảo 6 nội dung yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Du lịch năm 2017 và Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2030.
Về đề nghị đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển của Khu du lịch: Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầngdu lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2016-2020” vay vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (Bộ VHTTDL là cơ quan điều phối chung), có tiểu dự án “Nâng cấp tuyến đường Sa Pả – Tả Phìn – Bản Khoang”, trị giá 7,4 triệu USD.
Tiểu dự án nâng cấp 15km đường vào nối hai bản du lịch với thị trấn Sa Pa tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận một trong những điểm du lịch cộng đồng và cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng của Sa Pa, đồng thời tạo điều kiện cho người dân sinh sống dọc tuyến đường phát triển các hoạt động du lịch nhằm tăng thu nhập và cơ hội việc làm.
Thông qua Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng Du lịch giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1861/QĐ-TTg ngày 23/11/2017, tỉnh Lào Cai đã được bố trí hỗ trợ kinh phí là 19,278 tỷ đồng cho 03 dự án.

Về đề nghị xây dựng 06 làng du lịch văn hóa-cộng đồng tại Sa Pa

Bát Xát: Ngày 18/11/2019, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Theo đó, Bộ VHTTDL chủ trì thực hiện dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.
Trong đó, Bộ VHTTDL có đề xuất thực hiện dự án hỗ trợ xây dựng làng, bản, buôn truyền thống nhằm phát triển văn hóa, du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Về kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai, Bộ VHTTDL ghi nhận và tổng hợp đề xuất để xem xét hỗ trợ sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt.* Nội dung kiến nghị của cử tri Kiên Giang: Luật Du lịch năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, nhưng đến nay chưa có hướng dẫn việc quản lý Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các Công ty lữ hành Việt Nam, điều này dẫn đến việc gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Do đó, cử tri Kiên Giang đề nghị Bộ VHTTDL sớm ban hành văn bản hướng dẫn để việc quản lý tốt và chặt chẽ hơn.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL trả lời về nội dung kiến nghị của cử tri như sau:Chi nhánh

Văn phòng đại diện của các Công ty lữ hành Việt Nam đã được quy định tại Điều 41,45 và 46 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng có quy định cụ thể về nội dung này.
Luật Du lịch năm 2017 không quy định nội dung này nên không có văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch liên quan đến nội dung cử tri kiến nghị.
Do đó, doanh nghiệp thành lập chi nhánh hoặc mở văn phòng đại diện thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan.
PV(Còn nữa).
.
Các tin khác.
[1] 2Next pageLast page Gửi bình luận.
Your email address will not be published.
Required fields are marked * Họ tên * Email * Nội dung Mã xác thực    Xem nhiều nhất.
Tư vấn.
Thương hiệu du lịch.
Di sản.
Văn hóa.
Đặt làm trang chủ.
Liên hệ tòa soạn.
Liên hệ quảng cáo.
baodulich.net.vn tuyển dụng.
Đường dây nóng 024 39393942.

Báo Du lịch – Tổng cục Du lịch – Bộ VHTTDL Giấy phép: Số 457/GP-BC

do Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22/10/2007 Phó Tổng Biên tập điều hành: Ngô Hải Dương Tòa soạn: Tầng 3 tòa nhà T-PLACE, số 30A, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP.
Hà Nội, Việt Nam Email: [email protected] Điện thoại: (024) 3 939 3942/41 Email: [email protected], điện thoại thông tin và quảng cáo: 024 39393942 Ghi rõ nguồn “” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Design by máy làm đá viên.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*